ANNULATIES

  • De cliënt dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur voorafgaande aan de afspraak.
  • Indien de cliënt gebruik maakt van een cadeaubon en de afspraak niet nakomt zonder verwittiging, aanvaarden we cadeaubon niet meer.
  • Bij het online boeken van een afspraak, gelden volgende voorwaarden. Het voorschot is bepalend voor elke behandeling en wordt in geen enkel geval terugbetaald. Bij tijdig annuleren kan de cliënt zelf de afspraak verplaatsen (48u voor de behandeling) en een nieuwe afspraak inplannen binnen de 3 maanden. Bij een annulatie minder dan 24 uur voorafgaande aan de afspraak of een no-show verlies de cliënt het reeds betaalde voorschot.
  • Wanneer de cliënt de afspraak telefonisch of in onze praktijk gemaakt heeft en deze niet 24 uur voorafgaande de afspraak annuleert of niet komt opdagen, mag het instituut 50 euro bij de klant in rekening brengen. De cliënt ontvangt van ons een e-mail met rekeningnummer. De cliënt kan slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.
  • Wanneer de cliënt 5 min minuten te laat komt, zal de behandeling worden ingekort. Bij 15 min te laat komen, mag het instituut de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
  • In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.